Health Services heet Zorg van de Zaak

Health Services heet Zorg van de Zaak

Wij geloven dat mensen gelukkiger zijn als ze kunnen deelnemen in werk en maatschappij. Met dat gedachtegoed streven we ernaar mensen gezond en inzetbaar te houden en mensen zo optimaal mogelijk te laten functioneren.

www.zorgvandezaak.nl

De visie van Zorg van de Zaak

De visie van Zorg van de Zaak is “Werken maakt gelukkig”. Maar hoe blijf je gezond en duurzaam functioneren in het licht van de emotionele, fysieke en sociale uitdagingen in het leven? Om de medewerker te helpen deze vraag te beantwoorden en om de werkgever te ondersteunen in het begeleiden van zijn medewerkers bij het realiseren van zijn/haar doelstellingen heeft Zorg van de Zaak een systeemaanpak ontwikkeld:

De Meting

Om inzicht te krijgen in de risico’s die de duurzame inzetbaarheid in gevaar brengen wordt een onderzoek uitgevoerd. Het resultaat is een werknemer die weet hoe het staat met de gezondheid handvatten heeft gekregen om actie te nemen om te werken aan een verbetering of versterking van de inzetbaarheid.

De Analyse

De onderzoeksresultaten worden, op groepsniveau en daarmee anoniem, gepresenteerd aan de leidinggevende en directie met als doel vast te stellen op welke manier de organisatie haar gezondheidsbeleid kan vormgeven en hoe de arbeidsomstandigheden verbeterd kunnen worden.

Bewustwording & Inzicht

Zorg van de Zaak begeleidt teams van werknemers én hun leidinggevenden in het veranderen van gedrag naar nieuwe, gezonde gewoontes. Uit ervaring weten wij dat een teamgerichte aanpak helpt om collega’s elkaar te laten stimuleren, te laten helpen en sociale steun te realiseren.

De Borging

Zorg van de Zaak adviseert u om het thema Duurzame Inzetbaarheid en het individuele plan van de werknemer standaard op te nemen in het systeem van functioneringsgesprekken en periodiek de meting door te voeren. Zo ontstaat een continue cyclus van verbetering.

Schematische weergave

Meer informatie? Neem contact op via 088 – 008 89 81

Medisch onderzoek en keuringen

Arbeidsrisico’s komen in elke branche voor. Vandaar dat voor een aantal beroepen medische keuringen verplicht zijn. Maar ook als keuringen niet verplicht zijn, kan het raadzaam zijn om regelmatig de fysieke en psychische gesteldheid van werknemers te monitoren. Dit om te kijken of uw werknemers het zware lichamelijk werk aan kunnen en of ze anderen niet in gevaar brengen.

Beroepsvaccinaties

Bij sommige beroepen bestaat er risico om een infectieziekte op te lopen. Werkgevers zijn verplicht werknemers tegen deze risico’s te beschermen. Voor de meeste risico’s is een vaccin beschikbaar en zijn er voorzorgsmaatregelen te nemen.

Verzuimabonnement Zorg van de Zaak, speciaal voor het MKB

MKB Proactief

Complete dekking

Wilt u een complete begeleiding voor uw werknemers en niet voor onverwachte kosten komen te staan? Dan is het MKB Proactief | complete dekking abonnement dé oplossing voor uw bedrijf. Met MKB Proactief | complete dekking abonnement is de ondersteuning door uw inzetbaarheidscoach en bedrijfsarts volledig gedekt.

MKB Proactief

Basis dekking

Wilt u een basis dekking voor de begeleiding voor uw werknemers? Dan is het MKB Proactief | basis dekking abonnement dé oplossing voor uw bedrijf. Met MKB Proactief | basis dekking abonnement is de ondersteuning door uw inzetbaarheidscoach volledig gedekt. De inzet van de bedrijfsarts betaalt u op nacalculatie basis.

MKB Proactief

Beperkte dekking

Kent uw bedrijf nu een laag ziekteverzuim? Dan kunt u kiezen voor het MKB Proactief | beperkte dekking abonnement. Wanneer u toch geconfronteerd wordt met een langdurig verzuimgeval, dekt dit abonnement niet alle kosten en lopen de kosten al snel op tot 2.000 tot 3.000 euro per verzuimgeval.

Al onze contracten voldoen aan de vernieuwe arbowetgeving

Belangrijkste wijzigingen

Per 1 juli 2017 is de vernieuwde Arbowet in werking getreden. Als werkgever heeft u de taak het preventiebeleid binnen uw organisatie te voeren. Wat betekenen deze wetswijzigingen voor uw organisatie en uw contract?

Uw contract

Zorg van de Zaak heeft alle bestaande klantcontracten geïnventariseerd. Op veel punten blijken deze aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Mocht het in uw geval nog niet zo zijn, dan levert Zorg van de Zaak een addendum, een toevoeging op uw bestaande contract, waarin de wijzigingen staan aangegeven.